שילה אורינגר

שילה אורינגר, אמנית, יוצרת בחומרים שיש סביבנו. כל חומר עובר התמרה ומקבל משמעות חדשה.